Thủ Tục Xin Visa Schengen

Du Lịch Mỹ

Du Lịch Mỹ

24,900,000

Tour Mỹ bờ tây thăm thân

NGÀY 01 : TP.HCM – LOS ANGELES (Ăn trên máy bay)

Quý khách tập trung tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Đoàn làm thủ tục hàng không

39,900,000

Tour du lịch Mỹ bờ tây

NGÀY 01 : TP.HCM – LOS ANGELES (Ăn trên máy bay)

Quý khách tập trung tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Đoàn làm thủ tục hàng không

49,900,000

Tour du lịch Mỹ bờ đông

NGÀY 01: TP.HCM – NEW YORK (Nghỉ ngơi trên máy bay)
Quý khách tập trung tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Đoàn làm thủ tục hàng không đáp

69,900,000

Tour du lịch Mỹ bờ đông bờ tây

NGÀY 01: TP.HCM – NEW YORK (Nghỉ ngơi trên máy bay)
Quý khách tập trung tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Đoàn làm thủ tục hàng không đáp